Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Úvod

Školský úrad

Stavebný úrad

Obce SOcÚ

Aktuality

Informácie

Odkazy

Kontakt

Pracovné ponuky

Zverejňovanie dokumentov

 

 

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 SOcÚ Trhovište


        V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy starosta obce Tušická Nová Ves Ing. Vincent Veseleni dal podnet na uzatvorenie zmluvy o medzi obecnej spolupráci, na základe ktorej vznikol Spoločný obecný úrad so sídlom v Trhovišti.

     Zakladateľmi zmluvy SOcÚ, ktorá bola podpísaná dňa 1. 9. 2004,  boli obce Trhovište, Horovce, Tušická Nová Ves, Tušice, Moravany, Pozdišovce, Laškovce, Bánovce nad Ondavou, Ložín, Bracovce, Falkušovce, Kačanov, Markovce, Malčice, Petrikovce.  Obec Trhovište zabezpečila a materiálne vybavila miesto výkonu odborných zamestnancov. Štatutárnym zástupcom SOcÚ sa stal starosta obce Trhovište Ján Krivý a prednostom starosta obce Tušická Nová Ves Ing. Vincent Veseleni.

     Prvým dodatkom k zmluve zo dňa 1. 1. 2007 bola pričlenená na vlastnú žiadosť obec Rakovec nad Ondavou. 

     Od januára 2010 je štatutárnym zástupcom SOcÚ starosta obce Trhovište Róbert Koba a prednostom starosta obce Tušická Nová Ves Ing. Ivan Blažej.

     Spoločný obecný úrad so sídlom v Trhovišti zabezpečuje agendu v oblasti:

-          štátnej správy v územnom plánovaní a stavebnom poriadku,

-          štátnej správy v školstve,

-          štátnej správy v ochrane životného prostredia,

     -          zabezpečenia prevádzkovania pohrebiska.

 

 

Aktuality

-  Zákon č. 464/2013
- Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov
- Nariadenie vlády č. 441/2013
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014
- ZMOS rokoval s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23