Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Úvod

Školský úrad

Stavebný úrad

Obce SOcÚ

Aktuality

Informácie

Odkazy

Kontakt

Pracovné ponuky

Zverejňovanie dokumentov

 

 

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 SOcÚ Trhovište - Aktuality


 

2.1.2014               

1.     

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2014 

 

            1 301 596 000

Jednotkový koeficient: 0,4 x -------------------- = 60,51

         8 604 092,2

 

2.1.2014                   

1.     

    Zákon č. 464/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský   zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  

2.1.2014                   

1.     

     Nariadenie vlády č. 441/2013, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri    výkone práce vo verejnom záujme  

 

     Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov  účinné od 1. januára 2014   

2.1.2014                   

1.     

   

 

  Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014  

21.6.2012                   

1.     

   

 

  

  Zapojte sa do súťaže s Komunálnou poisťovňou a vyhrajte!  

18.9.2012                   Európsky týždeň miestnej demokracie

1.     

18.9.2012                   

1.     

   

 

  Environmentálna výchova a vzdelávanie zástupcov samospráv a občanov SR v oblasti separácie komunálneho odpadu    

12.6.2012                   

1.     

   

 

    Pozor – jedinečná príležitosť pre naše obce

   Raven pre Slovensko je unikátna filantropická aktivita spoločnosti Raven a. s. Zároveň je to jedinečná príležitosť pre obce, ako získať príspevok až 30 000 eur pre ich vlastné projekty. Tieto projekty musia byť zamerané na zvýšenie kvality života alebo bezpečnosti obyvateľov obce.

Prijímanie projektov sa uzatvára o 19 dní!!!    

24.2.2012                   

1.     

   

 

     22. apríla 2012, si ľudia na celom svete pripomenú Deň Zeme . Pri tejto príležitosti MŽP SR organizuje projekt 

 Vyčistime si Slovensko    

Plagát    

24.2.2012                   

1.     

   

  Pozvánka na pracovné stretnutie starostov obcí spoločného obecného úradu

... viac

27.5.2011                   Zahraničné partnerstvá miest a obcí - Program “Európa pre občanov“ 2007

1.     

   

   Plánujete organizovať stretnutie v rámci družobných partnerstiev miest v termíne medzi 1. októbrom 2011 a 30. júnom 2012?  Požiadajte si o grant k 1. júnu 2011 v rámci  Akcie 1 Opatrenie 1.1 programu Európa pre občanov 2007-2013.

... viac

27.5.2011                   Konferencia - začlenenie rómskych komunít

1.     

   

   Konferencia je organizovaná Európskou komisiou, ako súčasť jej úsilia zameraného na propagáciu využívania štrukturálnych fondov na začlenenie rómskych komunít. Hlavným cieľom tejto udalosti je zintenzívniť využívanie štrukturálnych fondov a zlepšiť dopad projektov financovaných zo štrukturálnych fondov na Slovensku na zlepšenie spoločenského začlenenia marginalizovaných rómskych komunít, ako aj na vzájomné odovzdanie si skúseností a hľadanie zlepšení v oblasti začlenenia rómskych komunít. Uskutoční sa v dňoch 23. - 25. mája 2011 v Bratislave a Košiciach. Viac  informácii, ako aj spôsob registrácie na konferenciu, nájdete na internetovej stránke REGIONÁLNA POLITIKA - INFOREGIO

... viac

27.5.2011                   21. snem ZMOS

1.     

   

  

 V dňoch 18. a 19. mája 2011 sa v Kongresovom centre Incheba v Bratislave uskutoční 21. snem Združenia miest a obcí Slovenska. Snem ZMOS je významným výročným pracovným podujatím združenia. Na blížiacom sa sneme, prvom po komunálnych voľbách, sa majú právo zúčastniť zástupcovia všetkých 2 792 členských miest a obcí z 58 regionálnych združení ZMOS. Na toto významné a jedinečné podujatie sú pozvaní ústavní činitelia a ďalší významní domáci i zahraniční hostia.  

... viac

31.3.2011                   Deň  učiteľov 2011

1.     

   

   Dňa 28. 3. 2011 sa v priestoroch Kultúrneho domu Horovce konal Deň učiteľov Spoločného obecného úradu - Školského úradu so sídlom v Trhovišti.  Učiteľov a zriaďovateľov základných a materských škôl privítal starosta hosťujúcej obce Vladimír Decha  a prednosta  SOcÚ Trhovište Ing. Ivan Blažej.  V programe sa predstavili   žiaci  ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves a deti MŠ Horovce. Za účasti zriaďovateľov škôl  bolo morálne ocenených 21  pedagogických zamestnancov  zo všetkých typov škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ.

.... viac

21.3.2011                   Metodické usmernenie k rozpisu dotácií určených pre obce

1.     

   Jedným z výsledkov rokovaní ZMOS k zabezpečeniu sčítania obyvateľov, domov a bytov a rokovaní so ŠÚ SR k obsahu výnosu o poskytnutí dotácie, je aj vytvorenie mechanizmu „dohadovacieho konania“. Tento mechanizmus má slúžiť na vytvorenie priestoru na vyčíslenie oprávnených finančných nárokov miest a obcí spojených s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania od 1. januára 2011 nad rámec uvedený v rozpise dotácií. Odporúčame Vám, aby ste sa dôsledne oboznámili nielen s výškou poskytnutej dotácie ale aj s kritériami nápočtu finančných prostriedkov, ktoré by mali byť primerané podmienkam pre zabezpečenie sčítania vo Vašom meste a obci.

Očakávame, že predbežné vyčíslenie oprávnených nákladov za jednotlivé mestá a obce nad rámec rozpísanej dotácie budú prezentovať zástupcovia Vášho regionálneho združenia už na rokovaní Rady ZMOS, ktoré sa uskutoční v dňoch 29. a 30. marca 2011. Účasť na tomto rokovaní potvrdila predsedníčka Štatistické úradu pani Benkovičová  

21.3.2011                   SLOVES si uctil svoje členky pri príležitosti Medzinárodného dňa žien

1.     

   Dňa 21. 3. 2010 sa v priestoroch Kultúrneho domu  Falkušovce  uskutočnilo slávnostne posedenie členov ZO SLOVES so sídlom v Trhovišti. Súčasťou    stretnutia bolo aj odovzdávanie finančných darov členom ZO SLOVES pri príležitosti životných a pracovných jubileí a ocenenie žien (členiek ZO SLOVES)  pri príležitosti Medzinárodného dňa žien kvetinovým darom.

21.3.2011                   

1.     

   Združenie miest a obcí Slovenska spúšťa elektronický dvojtýždenník NAŠA SAMOSPRÁVA.  

14.10.2010             

1.     

  5. ročník grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Nadácie Ekopolis „Zelené oázy 2011“  
 

12.10.2010             

1.     

  Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2011. Termín podávania žiadostí: do 31. októbra 2010.   
 

5.10.2010             Zasadnutie Regionálneho združenia miest a obcí – Michalovský región

1.     

  Dňa 30. septembra 2010 sa uskutočnilo záverečné zasadnutie Regionálneho združenia miest a obcí - Michalovský región. Na zasadnutí boli podané informácie z posledného rokovania Rady ZMOS-u. Nasledovala rozprava s diskusiou. Záverom predseda RZ Zemplín, primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák, poďakoval za prácu v regionálnom združení a zaželal úspech kandidujúcim v komunálnych voľbách.

... viac

21.9.2010             Obec  Laškovce oslávila svojich 700 rokov

1.     

   Domovom každého človeka je jeho vlasť, ale jeho kolískou je rodný kraj. Miesto, kde prežil svoje detstvo v kruhu najbližších, kde sa rodili jeho plány a sny do budúcnosti. Na toto miesto sa s láskou neustále vracia a skúma premeny neustálej práce predchádzajúcich generácii i súčasníkov. Pre mnohých Laškovčanov  je touto kolískou práve  obec Laškovce. Už od pradávna kladie generácia po generácii ruky na túto zem, s láskavým srdcom vštepuje do sŕdc detí úctu k všetkému živému, lásku k malému kúsku zeme, ktorý už 700 rokov môžu nazývať ich kolískou, rodiskom, miestom snov a neopakovateľných chvíľ, možno i naplnených očakávaní.

... viac

8.7.2010             Pozvánka

1.     

   

Obec Tušická Nová Ves Vás srdečne pozýva na „Športový deň NOVEŠANOV“ dňa 10. 7. 2010

 

7.7.2010             Pozvánka

1.     

   

Obecný úrad v Rakovci nad Ondavou  srdečne pozýva všetkých priaznivcov folklóru a ľudovej hudby  na FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI 2010,  ktoré sa uskutočnia 11. júla 2010 (v nedeľu)  v amfiteátri  miestneho parku.

 

22.6.2010             Pozvánka

1.     

   

Obec Trhovište

 

Vás srdečne pozýva na FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

 

ktoré sa uskutočnia dňa 17 júla 2010 o 15:00 hod. na miestnom ihrisku v Trhovišti

... viac

14.6.2010             Pozvánka

1.     

   

Obec Moravany

 

Vás srdečne pozýva na XIV ročník

 

                    VALALSKÝCH OSLÁV,

 

ktoré sa uskutočnia dňa 27 júna 2010 o 15:00 hod. na amfiteátri v Moravanoch  

... viac

14.6.2010             Pozvánka

1.     

   

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO, STAROSTKA OBCE A OBECNÝ  ÚRAD

                                   V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU

 

Vás srdečne pozývajú na

 

                    BÁNOVSKÝ ČURBES 2010,

 

ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku

v sobotu 26. júna 2010.  

18.5.2010              Týždeň modrého gombíka      17. - 23. máj 2010 celoslovenská zbierka na     pomoc deťom v rozvojových krajinách

 

1.     

   Týždeň Modrého gombíka je celonárodná dobrovoľná zbierka v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu, či deťom sužovanými vojnami. 

12.5.2010              Deň matiek- jeden z najkrajších sviatkov – oslavovali v Pozdišovciach

1.     

   Deň matiek, ktorý sa na Slovensku oslavuje vždy v 2. májovú nedeľu, patrí k najkrajším sviatkom. V tomto sviatku sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Deti na celom svete majú príležitosť vzdať úctu svojim mamám kvetom, či iným darčekom. Nádherná slávnosť sa pri tejto príležitosti  konala  aj dňa 10.05.2010 o 17.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Pozdišovciach. Žiaci ZŠ Pozdišovce pod vedením svojich pedagógov vzdali svojim   mamičkám  úctu a vďaku v podobe úžasného  kultúrneho vystúpenia.  V úvode sa k matkám prihovoril starosta obce Ing. Ján Čižmárik a v závere nechýbali silné objatia spojené s odovzdávaním ešte jedného darčeka – darčeka  v podobe nádhernej ruže a ručne vyrobeného nezábudnička SRDIEČKA  - symbol lásky a poďakovania.  

4.5.2010                   Voľby do NR SR 2010

1.     

   

Parlamentné voľby sa budú konať 12. júna od 7.00 do 22.00 hod.  Do určenej lehoty 14. marca 2010  odovzdalo kandidátne listiny 18 strán. Na nich sú aj kandidáti prinajmenej ďalších 7 strán.

Rôzne termíny v súvislosti s voľbami nájdete na stránke  

Denný program politických strán, hnutí, koalícií nájdete na stránke  

Zákon č. 333/ 2004 O voľbách do NR SR

4.5.2010                   

1.     

    Regionálne združenie miest a obci „Zemplín“ Michalovský región zorganizovalo dňa 15. apríla 2010 v kinosále MsKS Michalovce slávnostnú konferenciu pri príležitosti XX. výročia založenia ZMOS. Na tomto podujatí boli  pri príležitosti 20. výročia vzniku ZMOS ocenené  osobnosti za činnosť a aktivity v ZMOSe. V rámci Mikroregiónu POONDAVIE boli oceneny   pán Ján Žofčák – starosta obce Moravany a Ing.  Vincent Veseleni – in memoriál.

11.4.2010        

1.     

     Pozvánka na COUNTRY BÁL v Obci Bánovce nad Ondavou    

6.4.2010                   Deň učiteľov 2010

1.     

     Vážené kolegyne a kolegovia!

 

    Skloniť sa treba najhlbšie k učiteľom, čo z bytostí vychovali človeka,

lebo ľahšie je počítať príklady, kresliť grafy, vysvetľovať javy,

zostavovať aparatúry, pracovať s počítačom,

recitovať úryvky, prekladať vety, či dávať góly, ako výučbou predmetu vychovávať človeka so srdcom a dušou ľudskou.    

22.2.2010              

  

     Pozvánka na neformálne pracovné stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE so zástupcom Miestnej akčnej skupiny Království-Jestřebí hory s Mgr. Janom Balcarom, Ph.D. dňa 26. 2. 2010.

...viac

 

14.2.2010              

  

    S úctou spomíname na zosnulého Ing. Vincenta Veseleniho -  prednostu SOcÚ v rokoch 2004 – 2006, ktorý zomrel dňa  7. 2. 2010. Posledná rozlúčka so zosnulým bola dňa 10. 02. 2010 o 14:00 hod. v dome smútku v Tušickej Novej  Vsi.  ČESŤ JEHO PAMIATKE.

 

30.1.2010          Mariášový turnaj o pohár starostu obce Laškovce       

  

    Dňa  30.  januára 2010 usporiadal starosta obce Laškovce Miroslav Bak v spolupráci s Klubom dôchodcom v Laškovciach 6. ročník MARIÁŠOVÉHO TURNAJA  o pohár starostu obce Laškovce  v miestnom Kultúrnom dome.   Turnaja sa zúčastnilo  51 hráčov zo širokého okolia.  

...viac

 

26.10.2009          Slávnostne posedenie seniórov v Obci Laškovce       

  

    Október ako typický jesenný mesiac v roku je zároveň aj obdobím, kedy si viac ako inokedy všímame našich seniorov. Práve v októbri, ktorý je Mesiacom úcty k starším, majú totiž svoj sviatok. Dňa 18. 10. 2009 v priestoroch Kultúrneho domu Laškovce  poslanci OZ Obce Laškovce a starosta obce Miroslav Bak   pripravili pri tejto príležitosti slávnostne posedenie pre  svojich dôchodcov.

...viac

 

20.7.2009          Výročná členská schôdza odborového zväzu ZO SLOVES       

  

    V Kultúrnom dome v Tušickej Novej Vsi sa dňa 17. 7. 2009 stretli členovia  ZO SLOVES na výročnej členskej schôdzi. Tento rok bolo toto stretnutie spojené aj s výstavou ručných prác členiek  ZO SLOVES.

...viac

 

20.7.2009          Folklórne slávnosti v Obci Trhovište       

  

    Dlho plánované folklórne slávnosti v obci  Trhovište sa uskutočnili dňa 18. 7. 2009 na miestnom ihrisku Trhovište so začiatkom o 16:00 hod.  Za  príjemného slnečného počasia sa slávnostným úvodným slovom prihovoril k občanom starosta  obce Trhovište Róbert Koba a poslankyňa NR SR Ľubica Rošková.   V programe sa predstavili  ľudovým pásmom deti z miestnej materskej školy,  žiaci domácej základnej školy,  rómsky súbor VIENALA z Markoviec, folklórna skupina ROVINA a ľudová rozprávačka Ľudmila Ďurčáková  z Bánoviec nad Ondavou.

...viac

 

18.7.2009          Podpísanie zmluvy o partnerstve Obce Trhovište  s Obcou Libňatov

                                                                              z Českej republiky       

  

    Obec Trhovište, zastúpená starostom obce Róbertom Kobom, a Obec Libňatov z Českej  republiky, zastúpená starostom obce Jaroslavom Tomešom, slávnostne podpísali dňa 17. 7. 2009 v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Trhovište  zmluvu o partnerstve. Predmetom zmluvy je partnerstvo obidvoch obcí za účelom výmeny skúseností z oblasti samosprávy, poznávania  regiónov vzájomnými návštevami občanov a účasť športovcov na športových akciách. 

...viac

 

11.6.2009          Oslava sviatku sv. Cyrila a Metóda v Obci Markovce

           

    Obec Markovce  spojila oslavu  sviatku  sv. Cyrila a Metóda (pripadajúcu tento rok na nedeľu 5. 7. 2009) s festivalom tanca, spevu a modlitieb. Iniciátorom tejto miestnej tradície bol pred siedmimi rokmi miestny duchovný pravoslávnej cirkvi. Postupne sa toto podujatie vyprofilovalo na ekumenické stretnutie.

...viac

 

10.6.2009          Alexandrovci         

  

    Dňa 8. 6. 2009 sa zamestnanci obecnej samosprávy zúčastnili veľkolepého predstavenia súboru Červenej armády Ruskej federácie ALEXANDROVCI, ktoré sa konalo v Humennom na Zimnom štadióne.  Neopakovateľný zážitok znásobilo aj premiérové vystúpenie Detského súboru mladých ALEXANDROVCOV, ktorý sa  po prvýkrát zúčastnili megaturné  spolu so súborom. 

 

25.5.2009          Združenie miest a obcí SR         

  

    Dňa  20. a 21. mája 2009 sa zástupcovia obci  SOcÚ so sídlom v Trhovišti  zúčastnili celoslovenského stretnutia predstaviteľov miest a obcí Slovenskej republiky v rámci    XIX. snemu ZMOS, ktoré sa konalo v Bratislave -hlavnom meste SR.

 

...viac

 

20.4.2009          Výzva na predkladanie ponúk obec Moravany         

  

 O B E C    Moravany

 

„Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Moravany  “

 

 

... viac

 

18.4.2009         Starostka Obce Bánovce n/O. a poslanci obecného zastupiteľstva

                                              Vás týmto  pozývajú na Bánovský country bál

           

 Ktorý sa uskutoční   v sobotu  2. mája 2009 v obecnom klube

Oblečenie -  neformálne – rifle, sukne. Klobúky a šatky uvítame, ale nie sú podmienkou. Cena vstupenky je pre pár  je 12 €, pre jednotlivca 6 €. V cene vstupenky je chutná večera a  dobrá zábava. Začiatok country bálu je o 20,00 hod., do tanca hrá  COUNTY BEAT 3+1, nebude chýbať ani TOMBOLA !!!

Predpredaj vstupeniek : V kancelárii obecného úradu do  27.apríla 2009.

            Milí spoluobčania, tešíme sa na Vašu účasť na podujatí.

 

 

24.3.2009           Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór Obce  Malčice         

  

 O B E C    M A L Č I C E

 

vypisuje výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE  MALČICE

 

 

... viac

 

10.3.2009                      8. marec – Medzinárodný deň žien v obci Laškovce

  
Medzinárodný deň žien slávime 8. marca už celé roky. Poniektorí mu nepripisujú veľkú dôležitosť alebo sa im jednoducho prejedol v minulom režime. Nemali by sme však zabúdať, že cesta k zrovnoprávneniu žien s mužmi v pracovnej oblasti trvala dlho a ešte stále trvá, a že tento sviatok nie je iba o rozdávaní kvetov a sladkostí.

... viac

 

5.3.2009                      Rekonštrukcia kultúrneho domu HOROVCE

  
Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia kultúrneho domu HOROVCE" - podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

 

Výzva na prekladanie ponúk 

- Súťažné podklady 

- Prílohy  

 

23.2.2009          Návšteva prof. RNDr. Milana MELNÍKA, DrSc. Obce Markovce

 

   Dňa 20. februára 2009 Obec Markovce navštívila významná osobnosť Slovenskej republiky prof. RNDr. Milan MELNÍK, DrSc, v súčasnej dobe nezávislý kandidát na funkciu prezidenta SR.

 

 

.... viac

10.2.2009         

XV. Rodičovský ples Trhovište  

3.2.2009                 5. ročník MARIÁŠOVÉHO TURNAJA  o pohár                   starostu obce LAŠKOVCE

 

   Dňa  31.  januára 2009 usporiadal starosta obce Laškovce Miroslav Bak v spolupráci s Klubom dôchodcom v Laškovciach 5. ročník MARIÁŠOVÉHO TURNAJA  o pohár starostu obce Laškovce  v miestnom Kultúrnom dome.   Turnaja sa zúčastnilo  40 hráčov zo širokého okolia.   ... čítaj viac

17.10.2008

 

Obecný úrad Markovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavný kontrolór obce   >>>

16.10.2008

Výprava k priateľom do Českej republiky 

 

    V poslednom období sa čoraz častejšie  diskutuje o téme cezhraničnej spolupráce. Zahraničné partnerstvo   reprezentuje životaschopné spôsoby na uľahčenie výmeny poznatkov, skúsenosti a na posilnenie stratégií v rôznych oblastiach rozvoja.  Práve za týmto účelom vznikla aj partnerská spolupráca medzi Združením obcí Mikroregiónu POONDAVIE a Miestnou akčnou skupinou Královstvy Jestřebí hory.                                                    ... viac

14.10.2008

Úcta k starším v obci Laškovce. 

 

   V obci Laškovce  sa každoročne organizuje posedenie so staršími občanmi  pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Touto milou slávnosťou sa našim dôchodcom vyjadruje  úprimné poďakovanie a úcta za ich prácu, pomoc pri výchove detí a vnúčat, za ich milé slová povzbudenia a za ich kladný prínos pri rozkvete  obce.         ... viac

Aktuality

- Východiskové štatistické údaje
-  Zákon č. 464/2013
- Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov
- Nariadenie vlády č. 441/2013
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014
- ZMOS rokoval s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23