Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

Návšteva prof. RNDr. Milana MELNÍKA, DrSc. Obce Markovce

  

   Dňa 20. februára 2009 Obec Markovce navštívila významná osobnosť Slovenskej republiky prof. RNDr. Milan MELNÍK, DrSc, v súčasnej dobe nezávislý kandidát na funkciu prezidenta SR.  Pani starostka Valéria Eľková srdečne privítala vzácneho hosťa v kultúrnom dome a v závere stretnutia na slávnostnej recepcií v novej budove obecného úradu.  Stretnutie umocnil kultúrny program domácich speváckych talentov.

     Pán profesor sa narodil 9. mája 1938 v Košickej Novej Vsi. Pochádza z roľníckej rodiny. Je ženatý, má jednu dcéru a tri vnučky. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1962 absolutóriom s titulom doktor prírodných vied /RNDr./. V roku 1990 získal veľký doktorát vied /DrSc./, v roku 1991 bol menovaný docentom v odbore anorganickej chémie na Slovenskej technickej univerzite a v roku 1993 bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za profesora.  V súčasnosti je profesorom katedry anorganickej chémie fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 2005 bol na základe návrhu Univerzity v anglickom Cambridge zapísaný do svetovej encyklopédie ako Vedecká osobnosť sveta. Nadácia Matice slovenskej mu udelila za rok 2006 Cenu Jura Hronca za mimoriadne významnú vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu v oblasti koordinačnej a bioanorganickej chémie na Slovensku i v zahraničí, za dlhoročnú výchovu mladej generácie v odbore anorganická a bioanorganická chémia a výraznú prezentáciu slovenskej vedy vo svete.

 

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23