Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

Obec  Laškovce oslávila svojich 700 rokov

                                                                

  
     Domovom každého človeka je jeho vlasť, ale jeho kolískou je rodný kraj. Miesto, kde prežil svoje detstvo v kruhu najbližších, kde sa rodili jeho plány a sny do budúcnosti. Na toto miesto sa s láskou neustále vracia a skúma premeny neustálej práce predchádzajúcich generácii i súčasníkov. Pre mnohých Laškovčanov  je touto kolískou práve  obec Laškovce. Už od pradávna kladie generácia po generácii ruky na túto zem, s láskavým srdcom vštepuje do sŕdc detí úctu k všetkému živému, lásku k malému kúsku zeme, ktorý už 700 rokov môžu nazývať ich kolískou, rodiskom, miestom snov a neopakovateľných chvíľ, možno i naplnených očakávaní.

    Malebná obec Laškovce leží uprostred Východoslovenskej nížiny, vedľa riečky Duša, v nadmorskej výške okolo 116 m. n.m..  Obec  vznikla ako slovienska, slovenská dedina ešte pre 11. storočím, no prvé písomné správy o obci pochádzajú až zo 14. storočia. Doteraz najstaršia známa písomná zmienka o Laškovciach pochádza z roku 1310, pričom dedina sa v tejto latinskej listine spomína ako Lusk (v 14. – 17. storočí ju zapisovali pod latinským názvom Lask).  V uvedenom období bola obec súčasťou dedičného majetku šľachtického rodu Bogatradvan. 

     História obce pamätá množstvo ťažkých a tragických skúšok. Poznačili ju vojny, ale aj vysťahovalectvo počas ktorého odišlo z Laškoviec mnoho pracovitých ľudí. Viackrát sa stalo, že obec sa musela vzmáhať od základu a vstávať z popola. Vždy sa jej to však podarilo, za čo môžeme ďakovať mozoľnatým rukám našich dedov, otcov a materí, ktoré svoje rodisko znova a znova stavali.

      Obec Laškovce  s rozlohou 330 ha má v súčasnosti 510 obyvateľov. Disponuje veľmi slušnou technickou infraštruktúrou (vodovod, elektrina, plyn), a aj v občianskej vybavenosti sa vyrovná mnohým väčším obciam. V obci máme kultúrny dom, základnú školu s  1. – 4. ročníkom (pre starších žiakov máme zriadený školský obvod  so ZŠ s MŠ Bracovce), dom smútku, obchod s rozličným tovarom a pohostinstvo.  V obci sa nachádza aj chránená kultúrna pamiatka – gréckokatolícky kostol z roku 1790, zrenovovaný v roku 1922.   Traduje sa, že na mieste kde teraz stojí, stál drevený a ten bol jeden z najstarších v okolí. Novodobý chrám je  zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. V súčasnosti sú Laškovce spravované excurendo z farnosti Pozdišovce a bývala  farská budova slúži ako Základná škola.

    Oslavy  700. výročia  prvej písomnej zmienky o našej obci sa  začali v nedeľu 7. augusta    slávnostnou svätou omšou  v grécko-katolíckom kostole. Po načerpaní duchovných síl sa pozvaní hostia odobrali do kultúrneho domu, kde bol pre ne pripravený  slávnostný kultúrny  program.   

          Sviatočný scenár programu  v preplnenej sále kultúrneho domu začal úvodnými piesňami hudobnej skupiny DUO BIANCO  pod vedením Milana Petického z Michaloviec.  Potom nasledoval slávnostný príhovor  starostu obce Miroslava Baka, v ktorom predstavil hosťom a spoluobčanom  súčasný život, ale aj krátku históriu obce. V závere svojho príhovoru zdôraznil, že  dedinu netvoria len hory, riečky, cesta, domy, stromy, ale najväčším jej bohatstvom sú ľudia, ktorí tvoria a píšu jej históriu, ktorí zanechávajú svoju brázdu – niekto plytkú, ale niekto veľmi hlbokú a pri príležitosti týchto jubilejných osláv obce ocenil pamätnou plaketou obce tých rodákov, ktorí stáli na jej „čele“ -  bývalých starostov. Pamätná plaketa obce bola udelená  pánovi Michalovi Hraškovi (in memoriál), pani Anne Balogovej a pani Marte Janovej.   Po slávnostnom akte  nasledovali tri hudobné bloky programu – v prvom sa predstavil mužská folklórna skupina Hnojňane z Mihaľovec,  v druhom bloku vystúpili Vranovskí Heligonkári a v tretí blok programu patril rómskej folklórnej skupine Vienala z obce Markovce. Oslavy pokračovali  v kultúrnom dome až do 22. hodiny voľnou zábavou spojenou s občerstvením a vyvrcholili nádherným ohňostrojom z budovy kultúrneho domu.   

     Pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci boli vyhotovené rôzne upomienkové predmety napr. taška s erbom obce, perá, publikácia o histórií našej obce, kalendáre a iné.  Tieto upomienkové predmety  dostali všetci pozvaní občania našej obce.

      Naša obec a jej obyvatelia už veľa preskákali. Naplno sa ich dotkli všetky prevraty, všetky spoločenské zmeny, hospodárske krízy, vojny, povstanie, povodne, požiare, víchrice, závisť aj nenávisť..., ale aj veľmi vzácne a krásne chvíle – veľkého rozvoja a rozkvetu. Tak spomíname a prajeme si, aby  obec Laškovce, vždy bola krajšia, mala dobrých obyvateľov a prekvitala v prírodnom i spoločenskom bohatstve.

 

Vďaka Ti Bože za hniezdočko rodné,
kde teplé ruky matiek hladia deti,
tam najjasnejšie slnko svieti
a omamnú vôňu šíria kvety.
Je na svete mnoho divov, mnoho krás,
no každý má len jednu matku,
a iba jeden rodný kraj.
Aj keby si preťal pupočnú šnúru,
čo ťa s ním spája,
nikdy nezacelí sa tá rana,
kus srdca vždy tu zanecháš.
Dedina rodná,
koľko generácií si už odchovala?
V starých kronikách je napísaná zmienka,
že túto šíru, úrodnú rovinu
naši pra-prapredkovia pred 700 rokmi dostali do vienka.
Tu prežívali mnohé chladné zimy
i horúce letá.
Nuž každá hruda tejto zeme,
potom našich predkov skropená,
nech nám je svätá.
Nech naše 700-ročné Laškovce
ešte dlhé-dlhé roky, ba stáročia
do krás rastú,
a nech tu prebýva svornosť, láska a šťastie.

 

 

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23