Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 OFDM Slovensko


 

11.4.2010                   

 

  Krajský štáb OFDMS Košického kraja   

 

Predseda
PaedDr. Dušan Sliva,
slivasu@rup.sk, 0905 714 167
Spoločný školský úrad, Nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany

 

Členovia
PaedDr. Milan Gomolčák,
gomolcak.milan@ksuke.sk, 0905 239 417
Krajský školský úrad, Košice

Ing. Peter Grutka, peter.grutka@vucke.sk, 0904 337 381
Košický samosprávny kraj

Štefan Brezovaj, stefanbrezovaj@centrum.sk, 0902 459 784
Olympijský klub, Spišská Nová Ves

Ľudmila Dratvová, ludmila.dratvova@oake.sk, 0915 650 003
Obchodná akadémie, Košice

PaedDr. Jana Dorčáková, sutrhoviste@stonline.sk, 0908 760 685
Spoločný školský úrad, Trhovište

Mgr. Eva Pavlíková, evka.pavlik@centrum.sk, 0908 235 169
ZŠ Krosnianska 4, Košice

 


 

28.6.2014

VIII. ročník športovej olympiády hviezdičiek - detí MŠ  SOcÚ Trhovište

    

        Dňa 6. júna sa v obci Markovce zišli detí 12 materských škôl  na športovej olympiáde hviezdičiek - detí MŠ v územnej spoločnosti SOcÚ  Trhovište.  Jej VIII. ročník Školský úrad   v Trhovišti organizoval v spolupráci s  Materskou školou v Markovciach ako aj s Obcou Markovce.  Spolu súťažilo 12 materských škôl z Ondavského regiónu v 4 súťažných disciplínach (beh na 20m,  hod loptou do koša,  skok do diaľky z miesta,  štafeta na kolobežkách) a v 3 nesúťažných disciplínach (hod kruhom na tyčku,  zber vrchnáčikov,  prezentácia výtvarných prác). Diváci mali možnosť na vlastné oči vidieť, aké to je, keď súťažia ježkovia, myšky, tigre či dokonca motýle a iné zvieratká.   Okrem súťaží prítomných rozveselila rómska kapela ako aj vystúpenia detí. Za skvelú organizáciu a prípravu tohto športového dňa vyslovujeme veľké slová vďaky pani starostke Obce Markovce Mgr. Valérií Eľkovej, pani riaditeľke MŠ Markovce Alene Faťolovej a celému kolektívu pracovníkov OcÚ, MŠ a ZŠ.                                                                            ....viac

9.6.2014                           

VIII. ročník športovej olympiády žiakov základných škôl

    

   Dňa 4. júna 2014 sa konal v priestoroch všešportového areálu ZŠ s MŠ Bracovce VIII. ročník športovej olympiády žiakov základných škôl. Táto olympiáda je súčasťou celoslovenských OFDMS  a jej cieľom bolo ukázať mládeži potrebu i krásu športu a dať im príležitosť preukázať  predpoklady pre jednotlivé druhy športu a inšpirovať ich k dosahovaniu čo najlepších výkonov. Za celkovú organizáciu a zdarný priebeh tejto olympiády ďakujeme celému kolektívu zamestnancov  ZŠ s MŠ Bracovce.                                                                   ....viac

15.5.2014                           

Pozvánka na VIII. ročník športovej olympiády detí  zakladných škôl.

1.     

     SOcÚ- Školský úrad  so sídlom v Trhovišti a ZŠ s MŠ Bracovce  Vás  pozývajú  na športovú olympiádu žiakov základných škôl.   

15.5.2014                           

Pozvánka - VIII. ročník športovej olympiády hviezdičiek -  detí  materských škôl.

1.     

     SOcÚ- Školský úrad  so sídlom v Trhovišti, Obec Markovce a  MŠ Markovce Vás  pozývajú na VIII. ročník športovej olympiády hviezdičiek -  detí materských škôl.   

1.11.2013                      Oblastná športová olympiáda ZŠ v cykle OFDMS

1.     

    

   Základná škola s materskou školou Trhovište organizovala v júni 2013 oblastnú športovú olympiádu v cykle Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS), ktorá sa niesla pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky I. Gašparoviča. Olympiády sa zúčastnilo 9 základných škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ - ŠÚ.    

21.6.2013                        

1.     

      

     VI. ročník športovej olympiády SOcÚ - školského úradu so sídlom v Trhovišti sa tento rok konal v MŠ Malčice. O tom, že sa aj tento ročník vydaril svedčia nasledujúce fotografie.

..... viac

9.6.2013                        

1.     

      OFDMS „ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA hviezdičiek „

VI. ročník detí materských škôl  - pozvánka  

1.6.2013                        

1.     

   ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ZŠ – VII. ročník  

6.11.2012                

1.     

   Spravodaj „Olympijské aktuality“ č. 24/2012 -   Košický samosprávny kraj získal Pohár prezidenta SR ako najúspešnejší v 5. ročníku Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska    

4.6.2012                   

   VI. ročník športovej olympiády žiakov základných škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ- ŠÚ so sídlom v Trhovišti

1.     

     Dňa 23. mája 2012 sa uskutočnil VI. ročník  Športovej olympiády žiakov základných škôl v rámci Spoločného školského  úradu v Trhovišti. Tento rok  bola spoluorganizátorom Základná škola s materskou školou v Tušickej Novej Vsi. Olympiády sa zúčastnilo viac ako 120 športovcov z ôsmich základných škôl regiónu. Aj tohtoročná olympiáda sa niesla v duchu myšlienok Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska, kde sa spája kultúra, výchova a vzdelanie. Olympiáda sa začala hymnou a zapálením olympijského ohňa, po ňom nasledoval kultúrny program a za ním samotné súťaže v olympijských disciplínach: behy, skoky, hody, streľba z luku, triafanie floorballovou loptou, prekážkové behy a štafety. Športovcom sa darilo, niektorí prekonali aj svoje vlastné rekordy. Na tomto úžasnom športovom podujatí vládla príjemná atmosféra, domáci vytvorili vynikajúce podmienky čo sa týka športu aj občerstvenia. Hlavným heslom týchto olympijských festivalov na Slovensku je: „ Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve!“ Veríme, že aj naša olympiáda sa stala neoddeliteľnou súčasťou Posolstva Slovenska Hrám XXX. Olympiády – Londýn 2012.

.... viac

29.5.2012                   

 VI. ročník ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY hviezdičiek - detí materských škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ so sídlom v Trhovišti

1.     

      Dňa 18. mája 2012 sa v obci Horovce konal už VI. ročník  Športovej olympiády Hviezdičiek MŠ. Olympiáda  sa uskutočnila pod záštitou OFDM Slovenska. Túto krásnu akciu zrealizoval Spoločný obecný úrad – Školský úrad so sídlom v Trhovišti v spolupráci s obcou Horovce,  MŠ a ZŠ Horovce. Pri tejto skvelej akcii veľkou mierou pomohli rodičia detí tunajšej MŠ. Olympiády sa zúčastnilo 40 súťažiacich detí z MŠ Horovce, Tušická Nová Ves, Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou, Ložín, Markovce, Malčice a Pozdišovce. Na olympiáde spestrili program svojou účasťou a ako mažoretky zatancovali žiačky ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves.  O trocha napätia a adrenalínu sa postarali  policajti v priamom zásahu  na zlodeja so služobným psom a hasiči v akcii. Túto skvelú akciu prišli svojou účasťou podporiť aj rodičia, starí rodičia a obyvatelia obce.  Aj tu sa Horovčania preukázali ako skvelí hostitelia a prítomných pohostili vlastnoručne vyrobenými  chutnými  dobrôtkami. Prvé miesto na olympiáde a putovný  pohár si odniesli deti z MŠ Ložín. Prvé miesto vo výtvarnej súťaži získala Nina Fajnerová z MŠ Trhovište. Veríme, že sa pri takýchto príležitostiach budeme stretávať rok čo rok.

.... viac

3.5.2012                        

1.     

   Pozvánka a organizačné pokyny  na VI. ročník ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY hviezdičiek – detí MŠ v územnej pôsobnosti ŠÚ so sídlom v Trhovišti 

25.4.2012                        

1.     

    VI. ročník ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY žiakov základných škôl       SOcÚ-ŠÚ Trhovište   - pozvánka a organizačné pokyny 

20.4.2012                        

1.     

  

    

POSOLSTVO HRÁM XXX. OLYMPIÁDY - LONDÝN 2012  

18.3.2012                          

1.     

   

   Vedomostná súťaž SŠ a ZŠ o olympizme v roku 2012 s témami OH v Londýne, antických i novovekých olympiád  

18.3.2012                           Posolstvo Hrám XXX. olympiády Londýn 2012

1.     

    Umelecké súťaže Slovenského olympijského výboru v roku 2012 – výzva

  • Propozície k výtvarnej súťaži o olympizme 2012

  • Propozície k literárnej súťaži o olympizme 2012

  • Propozície k fotografickej súťaži o olympizme 2012 

7.3.2012                            

1.     

   

Odštartoval nový dlhodobý projekt SOV - Olympijský odznak všestrannosti  

8.12.2011                 

1.     

List prednostu KŠÚ Košice  Mgr. Petra Bačkovského k OFDMS   

18.11.2011                 

1.     

      

     Olympijské aktuality SPRAVODAJ – 25/2011 -   Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska 2010/2011: Pohár prezidenta SR pre Košický kraj  

7.11.2011                   

Odštartoval jubilejný V. ročník Olympijských festivalov detí a mládeže     Slovenska - s inšpiráciou OH v Londýne

1.     

      Už len mesiace nás delia od najvýznamnejšej budúcoročnej športovej udalosti - Hier XXX. olympiády v Londýne 2012. Stalo sa u nás už tradíciou, že tento najväčší sviatok športu a olympizmu pozdravujú a oslavujú aj naši mladí športovci. V budúcom roku sa tak udeje predovšetkým prostredníctvom olympijskej štafety - Posolstva Hrám XXX. olympiády 2012. Ústredný štáb Olympijských festivalov detí a mládeže (OFDMS) na začiatku jubilejného ročníka festivalov prichádza s výzvou inšpirovať sa olympijskými hrami v Londýne. Aj v tomto prípade očakávame, že Posolstvo bude naplnené nielen úsilím zapojiť do pravidelného športovania čo najviac mladých ľudí, ale aj snahou posunúť hranicu osobných možností našich športovcov zvyšovaním ich športového majstrovstva. A to všetko v duchu olympizmu a pri rešpektovaní zásad fair play. Neoddeliteľnou súčasťou Posolstva Hrám XXX. olympiády 2012 budú početné aktivity materských, základných a stredných škôl v rámci Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS). Ich V. ročník odštartoval tradične 1.septembra 2011 a potrvá do 31. augusta 2012. Ústredný štáb OFDMS prichádza s výzvou, aby sa do vyhlásených aktivít zapojilo čo najviac slovenských škôl, krajov, miest a obcí, inštitúcií štátnej správy, telovýchovných a športových subjektov. Ústredný štáb je presvedčený, že Hry XXX. olympiády v Londýne 2012 budú inšpirovať školské kolektívy k celoročnej športovej aktivite v úzkom prepojení na kultúru, výchovu a vzdelávanie. Nech V.ročník OFDMS potvrdí silu olympijského hnutia na Slovensku a jeho silnejúci vplyv v medzinárodnom olympijskom hnutí.

7.11.2011                   

1.     

 

Vyhodnotenie OFDMS 2010/2011  

28.6.2011                   

 Futbalový turnaj  žiakov málotriednych ZŠ

1.     

      V mesiaci  jún  2011 sa v priestoroch areálu ZŠ Laškovce organizoval 6. ročník futbalového turnaja žiakov základných škôl o pohár starostky  obce Laškovce . Účasť a celkové umiestnenie jednotlivých zúčastnených základných škôl:

 

1. ZŠ Vrbnica
2. ZŠ s MŠ Žbince
3. ZŠ Laškovce
4. ZŠ Šamudovce

... viac

14.6.2011                   

 V. ročník        ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  hviezdičiek -  detí materských škôl  v územnej pôsobnosti  SOcÚ so sídlom v Trhovišti

1.     

       V tomto roku Spoločný obecný úrad – Školský úrad so sídlom v Trhovišti zorganizoval v spolupráci s Obcou Falkušovce a MŠ Falkušovce dňa 30. 5. 2011  v areáli  lesoparku Falkušovce  V. ročník športovej olympiády  detí materských škôl. Aj tohtoročná olympiáda sa niesla v duchu myšlienok OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOV DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA, kde sa spája kultúra, výchova  a vzdelanie.

.... viac

14.6.2011                   

 V. ročník        ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov základných  škôl  v územnej pôsobnosti  SOcÚ so sídlom v Trhovišti

1.     

      Po úspešnom realizovaní predchádzajúcich ročníkov SOcÚ Trhovište aj v tomto roku pripravil pre žiakov našich základných škôl  už  V. ročník „Športovej  olympiády“.  Dňa 25. 5. 2011 sa pre olympionikov otvorili brány  areálu    ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou  a Obce Rakovec nad Ondavou - spoluorganizátorov podujatia, ktorým patrí poďakovanie, že aj tohtoročné športové stretnutie malo svoje čaro, športového ducha, kvalitné podmienky a množstvo zmysluplných a zábavných pohybových aktivít.

.... viac

24.5.2011                   

1.     

   

    

    Propagačná brožúra OFDMS 2011   

24.5.2011                   

1.     

   

    

    Informačný manuál OFDMS   2011  

24.5.2011                   

1.     

   

    

    POZVÁNKA NA 5. ročník ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY HVIEZDIČIEK – detí MŠ  

24.5.2011                   

1.     

   

    

    POZVÁNKA  na 5. ročník ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov ZŠ  

20.5.2011                   

1.     

   

    

    Metodický materiál na pomoc organizátorom OFDMS 2011  

17.3.2011

1.     

     Ústredný štáb sa zaoberal prípravou IV. ročníka Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska   

  

10.2.2011

1.      4. ročník OFDMS v roku 2011

       Vedomostná súťaž o olympizme v roku 2011  

      Fotografická súťaž Slovenského olympijského výboru-  Naše športovisko – „Poriadok, či neporiadok?“  

        Literárna súťaž Slovenského olympijského výboru - Fair play – „Čestne súťažiť, čestne žiť“  

        Výtvarná súťaž Slovenského olympijského výboru  -„Olympijský oheň – symbol čistoty olympijských hodnôt“  

3.11.2010             

1.     

 

1.       Celoštátne vyhodnotenie 3. ročníka OFDMS za šk. rok 2009/2010

...viac

19.10.2010             

1.     

 

Dňa 6. 10. 2010 sa  v priestoroch OcÚ Vinné  uskutočnilo pracovné zasadnutie odborných zamestnancov ŠÚ Michalovce, Sobrance, Trebišov, Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany, Vinné, Trhovište, Pavlovce nad Uhom, Sečovce. Rokovania sa zúčastnil aj predseda Krajského štábu  OFDMS Košického kraja Dr. Dušan Sliva. Cieľom  Programom pracovného stretnutia bolo vyhodnotenie 3. ročníka OFDMS v rámci jednotlivých ŠÚ.

.... viac

22.7.2010             

1.     

  Olympijské aktuality č. 13/2010  

 

7.7.2010               Malá školská športová olympiáda v ZŠ Pozdišovce

1.     

    Malá školská športová olympiáda má v ZŠ Pozdišovce už svoju každoročnú tradíciu. Pri slávnostnom otvorení nechýbal olympijský oheň, sľuby športovcov a rozhodcov. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – 1. -2. ročník a 3. – 4. ročník. V každej disciplíne si merali sily v troch súťažných disciplínach.

 

...viac

4.7.2010               

1.     

    Olympijské aktuality - spravodaj - 9/2010    

4.7.2010             Základná škola Laškovce

1.     

     Dňa 11. 6. 2010 sa v priestoroch areálu ZŠ Laškovce organizoval 4. ročník futbalového turnaja žiakov málotriednych základných škôl o pohár starostu obce Laškovce . Účasť a celkové umiestnenie jednotlivých zúčastnených základných škôl:

1.  ZŠ Vrbnica

2.  ZŠ Laškovce

3.  ZŠ s MŠ Žbince

4.  ZŠ Šamudovce

4.7.2010             DEŇ DETÍ v ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

1.     

 ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou organizovala dňa  3. júna 2010  oslavy Dňa detí skutočne netradične. Od 9:45 do 12:30 sa v areáli ZŠ konala  MEDZINÁRODNÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA   v duchu OFDMS za účasti žiakov i z družobných škôl Bystřice – ČR a Konczyce Wielkie – PR. V poobedňajších hodinách čakalo pre žiakov zábavné popoludnie spojené s cvičením ZUMBA a veľká DISKOTÉKA.

... viac

4.7.2010             X. školská športová olympiáda v ZŠ s MŠ Bracovce

1.     

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v ZŠ s MŠ Bracovce konala  už X. Školská športová olympiáda.  Celkovo sa podujatia zúčastnilo 391 žiakov. Súťažilo sa v atletických športoch – šprint, hod loptičkou, štafetový beh, malý futbal, prekážkový beh, ale aj v netradičných športových disciplínach – beh hore schodmi, preskoky cez švihadlo, hod na basketbalový kôš.

....viac

4.7.2010             Športom sme oslávili MDD

1.     

  Aj napriek zapršanému počasiu patril  Medzinárodný deň detí   v obci Markovce DEŤOM.  V kultúrnom dome sa pre žiakov ZŠ a detí MŠ zorganizovala Veľká športová olympiáda. Pedagogickí zamestnanci si pre deti pripravili  zaujímavé  športové disciplíny a celý rad prekvapení.  V úvode sa deťom prihovorila pani starostka Bc. Valéria Eľková,   pani riaditeľka ZŠ Mgr. Eva Vaľovská a pani riaditeľka MŠ Alena Faťolová.  

foto

14.6.2010             

1.     

   V rámci OFDMS sa dňa 3. Júna 2010 v priestoroch telocvične  ZŠ s MŠ  Bracovce uskutočnilo zaujímavé podujatie – beseda so slovenským futbalovým reprezentantom a miestnym rodákom Igorom Žofčákom. Dvadsaťsedemročný stredopoliar úradujúceho českého majstra Sparty Praha bol terčom zvedavých otázok a napokon aj „obeťou“ nevšedného záujmu prítomných detí. Musel im rozdávať nielen autogramy na tričká, do pamätníčkov, ale na veľké naliehanie aj predviesť svoje umenie s futbalovou loptou.         

31.5.2010             

1.     

 

1.      IV. ročník      ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov                základných škôl v  územnej pôsobnosti SOcÚ so sídlom v Trhovišti

31.5.2010             

1.     

 

1.      IV. ročník   ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY hviezdičiek – detí materských škôl

23.5.2010             

1.     

 

1.       List KŠ OFDMS Košického kraja k spracovaniu správy o konaní  OFDMS 2010 v škole a školskom zariadení  

Formulár správy o konaní Olympijských festivalov deti a mládeže Slovenská 2010   

12.5.2010                  Olympiáda hviezdičiek  v Obci Ložín  

1.     

   Dňa 7.5.2010 sa v priestoroch kultúrneho domu Ložín uskutočnila olympiáda hviezdičiek – detí MŠ Ložín, Bánovce nad Ondavou. Deti absolvovali súťaže, ktoré pre ne pripravili tety z hvezdárne Michalovce a súťaže, ktoré pre ne pripravili panie učiteľky. Súťaž sa začala pod olympijskou vlajkou športovými pokrikmi detí. V závere sa deti občerstvili a spoločne zahrali. Športovci dostali za odmenu maľovanky.

 

3.5.2010                   

1.     

   

  

1.       IV. ročník športovej olympiády žiakov ZŠ  - olympijský festival SOcÚ  so sídlom v Trhovišti

čítaj viac

3.5.2010                   

1.     

   

  

1.       IV. ročník športovej olympiády  HVIEZDIČIEK – detí MŠ v územnej pôsobnosti ŠÚ so sídlom v Trhovišti     

čítaj viac

3.5.2010                   

1.     

   

  

1.       Pracovné stretnutie ŠÚ so sídlom v Trhovišti s riaditeľmi škôl   v jeho územnej pôsobnosti    

3.5.2010                   

1.     

   

   Pracovné stretnutie odborných zamestnancov ŠÚ so sídlom vo Vinnom, vo Veľkých Kapušanoch, v Trebišove, v Sobranciach, v Sečovciach, v Pavlovciach nad Uhom, v Michalovciach, v Kráľovskom Chlmci a v Trhovišti k 3. ročníku  OFDMS    

11.4.2010                   

 

  Aktuality školského športu a olympizmu č. 3 (marec 2010)   

24.3.2010                   

 

  

   Manuál OFDMS 2009  

24.3.2010                   

 

  

   Metodický materiál 

24.3.2010                   

 

  

   List školám v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ Košice 

24.3.2010                   

 

  

   Vyhodnotenie OFDMS v rámci SOcÚ Trhovište za školský rok 2008/2009  

7.10.2009                   Celoslovenské vyhodnotenie OFDMS Slovensko za rok 2009

 

  

   Dňa 16. Septembra 2009 sa v priestoroch City hotela Bratislava uskutočnilo slávnostne vyhodnotenie II. ročníka Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska. Druhý ročník festivalov z iniciatívy Slovenského olympijského výboru spoločne vyhlásili Ministerstvo školstva SR (na slávnosti ho zastupoval generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport Pavol Macko),

 

3.6.2009                   III. ročník športového podujatia „Športom k zdraviu“

 

  

127. mája 2009 sa na pôde ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves konal  III. ročník športového podujatia SOcÚ so sídlom v Trhovišti pod názvom „Športom k zdraviu“.  V súlade s požiadavkami súčasného obdobia plného stresu a každodenného zhonu a s koncepčným plánom Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti,  ktorých hlavnou ideou je najmä sprostredkovanie pohybu a upevňovanie zdravia, Školský úrad   v spolupráci s obcou Tušická Nová Ves a Tušice a ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves pripravili športový deň pre zamestnancov škôl, školských zariadení a obecných úradov v jeho územnej pôsobnosti.

 

11.5.2009               III. ročník   ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY materských škôl

     Dňa 5. 5. 2009 sa v priestoroch MŠ Moravany konal III. ročník športovej olympiády detí materských škôl  v územnej pôsobnosti Spoločného obecného úradu (SOcÚ) – Školského úradu so sídlom v Trhovišti.

   

4.5.2009 

III. ročník      ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov                základnýchškôl v územnej pôsobnosti SOcÚ so sídlom v Trhovišti

     Dňa 30. 4. 2009 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Bracovce konal III. ročník športovej olympiády žiakov základných škôl  v územnej pôsobnosti Spoločného obecného úradu (SOcÚ) – Školského úradu so sídlom v Trhovišti (ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves, ZŠ Horovce, ZŠ s MŠ Trhovište, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou, ZŠ s MŠ Bracovce, ZŠ Pozdišovce, ZŠ Laškovce, ZŠ Markovce, ZŠ s MŠ Malčice).

   

9.5.2008     II. ročník Športovej olympiády žiakov základných škôl v územnej

              pôsobnosti Spoločného obecného úradu  so sídlom v Trhovišti

 

   Rok  2008 je olympijským rokom,  olympijský oheň sa blíži k svojmu cieľu do Číny do mesta Peking. Minizastávku si urobil v obci Malčice dňa 9. 5. 2008, kde sa uskutočnila Športová olympiáda žiakov   základných škôl v rámci Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti.   Cieľom podujatia bolo šíriť olympijskú myšlienku  „Športom k zdraviu“, okúsiť radosť z pohybu a športového zápolenia rovesníkov.>>>

  

7.5.2008  II. ročník Športovej olympiády detí materských škôl v územnej

                   pôsobnosti Spoločného obecného úradu  so sídlom v Trhovišti

 

   Dňa 7. mája sa v malebnej dedinke Ložín uskutočnila výnimočná športová olympiáda. Výnimočná bola v tom, že sa jej zúčastnili deti z 12  materských škôl v územnej pôsobnosti Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti. Už  po druhýkrát v histórií  Školského úradu sa  takto mohli stretnúť tí najmenší -  detičky z predškolských zariadení a zapojiť sa do šírenia olympijskej myšlienky „Športom k zdraviu“, okúsiť radosť z pohybu a športového zápolenia rovesníkov. >>>

 

Aktuality

 

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23