Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Podujatia ŠÚ

 

14.4.2014               Deň učiteľov

1.     

    28. marec 2014  bol slávnostný deň pre pedagógov Spoločného školského úradu so sídlom v Trhovišti, pretože spoločne oslávili „Deň učiteľov“. Stretnutie sa uskutočnilo v obci Trhovište v budove ZŠ. Všetci zúčastnení boli odmenení kytičkou piesní a tancov, ktorú im uvili deti a žiaci tunajšej materskej a základnej školy a žiaci Základnej umeleckej školy v Michalovciach. Ocenení si prevzali ďakovné listy z rúk štatutára  Spoločného obecného úradu  Róberta Kobu a predsedníčky MP Mgr. Valérie Eľkovej.

Fotogaléria

1.11.2013                      Oblastná športová olympiáda ZŠ v cykle OFDMS

1.     

    

   Základná škola s materskou školou Trhovište organizovala v júni 2013 oblastnú športovú olympiádu v cykle Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS), ktorá sa niesla pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky I. Gašparoviča. Olympiády sa zúčastnilo 9 základných škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ - ŠÚ.    

21.6.2013                        

1.     

      

     VI. ročník športovej olympiády SOcÚ - školského úradu so sídlom v Trhovišti sa tento rok konal v MŠ Malčice. O tom, že sa aj tento ročník vydaril svedčia nasledujúce fotografie.

..... viac

9.6.2013                        

1.     

      OFDMS „ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA hviezdičiek „

VI. ročník detí materských škôl  - pozvánka  

1.6.2013                        

1.     

   ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ZŠ – VII. ročník  

20.5.2013                         Deň učiteľov 2013

1.     

      Dňa 11.4.2013 bol slávnostný deň pre pedagógov Spoločného školského úradu so sídlom v Trhovišti, pretože spoločne oslávili „Deň učiteľov“. Stretnutie sa uskutočnilo v obci Ložín. Pozvanie prijalo 48 pedagogických zamestnancov a predstaviteľov zmluvných obcí.  15 pedagógov  bolo ocenených   ďakovným listom pri príležitosti  "Dňa učiteľov".    O kultúrny program sa postarali deti  tunajšej materskej školy a žiaci  ZŠ s MŠ Bracovce pod vedením pani uč. Mirky Novákovej.  Všetkých pozvaných čakalo milé prijatie pána starostu obce Ložín Ing. Jána Šimku v krásne vyzdobenom  kultúrnom dome, výborné pohostenie  a  nádherné darčeky od učiteliek MŠ v Ložíne, ktoré vlastnoručne vyrobili spolu s rodičmi detí MŠ.    Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh akcie, ktorá má už svoju tradíciu v rámci SŠÚ a všetkým pedagógom prajeme priateľské a inšpirujúce vzťahy v školských kolektívoch, ale aj pochopenie a oporu zo strany rodičov, zriaďovateľov a najbližších.                                                                    

 .... viac

9.12.2012                V. ročník regionálnej prehliadky SLÁVIČEK z  Materskej školy

„Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára. Pesničkou sa krása kráse, srdce, srdcu privráva.

1.     

      Dňa 22. novembra 2012 sa v priestoroch Kultúrneho domu Moravany uskutočnil jubilejný 5. ročník regionálnej prehliadky detí MŠ v speve ľudových piesni „Sláviček z Materskej školy“ . Podujatie otvoril slávnostným príhovorom starosta obce Moravany Ján Žofčák. O krátky kultúrny program sa postarala domáca ženská spevácka folklórna skupina Moravančan a detská domáca spevácka skupa Moravanček pod vedením Petra Žofčáka. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 24 MŠ zo školských úradov - Vinné, Pavlovce nad Uhom, Michalovce, Veľké Kapušany a Trhovište. V speve sa predstavilo 25 malých slávičkov v krásnom ľudovom kroji. Speváčikov v speve sprevádzali na akordeóne  p. Emil Balko z obce Staré a Peter Žofčák z obce Moravany. Podujatie sa zrealizovalo aj vďaka sponzorským darom  – p. Vladimíra Kuchára, p. Romana Vorreitera, p. Moniky Lašikovej a vďaka veľkej podpory a pomoci rodičov Materskej školy v Moravanoch,  starostu obce Moravany,  celého kolektívu Materskej školy v Moravanoch a odborných zamestnancov ŠÚ Vinné -  Dr. Matuchovej a Dr. Hlaváčovej, PhD. – srdečne ĎAKUJEME. 

 

Zoznam deti a piesní Regionálnej prehliadky Sláviček z MŠ

 

... viac   

12.4.2012                       Deň učiteľov 2012 

1.     

  

     Prednosta  Spoločného obecného úradu – Školského úradu so sídlom v Trhovišti Ing. Ivan Blažej   spolu so starostom obce Malčice Františkom Lopašovským a  zriaďovateľmi jednotlivých škôl školského úradu dňa 28. 3. 2012 v  priestoroch Kultúrneho domu Malčice odovzdali morálne ocenenie najlepším pedagogickým zamestnancom zo všetkých typov škôl v územnej pôsobnosti ŠÚ.

.... viac

26.3.2012                          

1.     

   

 

 

3. ročník regionálnej  prehliadky v speve  " Spievame s Viktorom“  

 

.... foto

19.3.2012                          POZVÁNKA

1.     

   

  SOcÚ – Školský úrad so sídlom v Trhovišti a Obec Malčice Vás srdečne pozývajú na slávnostné stretnutie  pedagogických zamestnancov  pri príležitosti osláv Dňa učiteľov   spojené so slávnostným ocenením delegovaných  pedagogických zamestnancov ZŠ a školských zariadení  

18.11.2011                 4. ročník regionálnej prehliadky „Sláviček z MŠ“

1.     

      

     Dňa  10.novembra 2011 sa uskutočnil štvrtý ročník Regionálnej prehliadky   Sláviček z materskej školy, tento rok vo Veľkých Kapušanoch. Zúčastnili sa ho deti z obvodov Školských úradov Sobrance, Vinné, Pavlovce nad Uhom, Michalovce, Strážske a Trhovište. Ľúbozvučné tóny ľudových piesní rozozvučali detské ústočka a rozbúšili nejedno mladé spevácke srdiečko. Po dobre odvedenej práci dobre padlo chutné občerstvenie. Za náš Školský úrad v Trhovišti sa prehliadky zúčastnili deti z MŠ Moravany Lucia Čeklovská s piesňou Kolo vody, kolo Baňurika a Samuel Mauri s piesňou Pooral ja šicke role. Základnú školu s materskou školou v Trhovišti reprezentovali Ninka Fajnerová s piesňou Zrovnaj Bože, zrovnaj  a Dávidko Čižmár s piesňou Nit krajšoho dzivčatočka...

 

..... viac

14.6.2011                   

 V. ročník        ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov základných  škôl  v územnej pôsobnosti  SOcÚ so sídlom v Trhovišti

1.     

      Po úspešnom realizovaní predchádzajúcich ročníkov SOcÚ Trhovište aj v tomto roku pripravil pre žiakov našich základných škôl  už  V. ročník „Športovej  olympiády“.  Dňa 25. 5. 2011 sa pre olympionikov otvorili brány  areálu    ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou  a Obce Rakovec nad Ondavou - spoluorganizátorov podujatia, ktorým patrí poďakovanie, že aj tohtoročné športové stretnutie malo svoje čaro, športového ducha, kvalitné podmienky a množstvo zmysluplných a zábavných pohybových aktivít.

.... viac

14.6.2011                   

 V. ročník        ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  hviezdičiek -  detí materských škôl  v územnej pôsobnosti  SOcÚ so sídlom v Trhovišti

1.     

       V tomto roku Spoločný obecný úrad – Školský úrad so sídlom v Trhovišti zorganizoval v spolupráci s Obcou Falkušovce a MŠ Falkušovce dňa 30. 5. 2011  v areáli  lesoparku Falkušovce  V. ročník športovej olympiády  detí materských škôl. Aj tohtoročná olympiáda sa niesla v duchu myšlienok OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOV DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA, kde sa spája kultúra, výchova  a vzdelanie.

.... viac

27.5.2011                    2. ročník regionálnej prehliadky žiakov 1. stupňa ZŠ  speve „SPIEVAME S VIKTOROM“

1.     

   

    Už po tretí raz  Spoločný obecný úrad - Školský úrad so sídlom v Trhovišti a vo  Vinnom v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach a spevákom Viktorom Guľvášom zorganizovali 2. ročník súťaže v speve piesni Viktora Guľváša  žiakov l. stupňa  základných škôl.

     

.... viac

31.3.2011                   Deň  učiteľov 2011

1.     

   

   Dňa 28. 3. 2011 sa v priestoroch Kultúrneho domu Horovce konal Deň učiteľov Spoločného obecného úradu - Školského úradu so sídlom v Trhovišti.  Učiteľov a zriaďovateľov základných a materských škôl privítal starosta hosťujúcej obce Vladimír Decha  a prednosta  SOcÚ Trhovište Ing. Ivan Blažej.  V programe sa predstavili   žiaci  ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves a deti MŠ Horovce. Za účasti zriaďovateľov škôl  bolo morálne ocenených 21  pedagogických zamestnancov  zo všetkých typov škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ.

.... viac

25.11.2010

SLÁVIČEK z materskej školy

1.      

               Tretí  ročník regionálnej prehliadky  SLÁVIČEK z materskej školy sa tento šk. rok konal  v Zemplínskej Širokej – ŠÚ Pavlovce nad Uhom

.... viac

5.11.2010                Tretí  ročník obvodnej prehliadky  SLÁVIČEK z materskej školy

1.     

  

     Dňa 4. 11. 2010 sa v priestoroch Múzea P. Horova v Bánovciach nad Ondavou konal III. ročník obvodnej prehliadky v speve ľudových piesní „Sláviček z materskej školy“. Podujatia sa zúčastnilo 20 deti z 12 materských škôl Spoločného obecného  úradu – Školského úradu so sídlom v Trhovišti, ktoré prezentovali svoj hudobný talent.  

... viac

4.7.2010             IV. ročník športového dňa pre zamestnancov „Športom k zdraviu“

1.     

     Po úspešnom realizovaní predchádzajúcich ročníkov a pretrvávajúcom záujme zainteresovaných o športové podujatia  SOcÚ Trhovište  aj v tomto  roku pripravil pre dospelých športovo-rekreačnú aktivitu pod tradičným výpovedným názvom „Športom k zdraviu“. Spoluorganizátorom IV. ročníka, ktorý sa konal dňa 18. 6. 2010,   bola tento rok  Obec Trhovište a ZŠ s MŠ Trhovište.

....viac

31.5.2010             

1.     

 

1.      IV. ročník      ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov                základných škôl v  územnej pôsobnosti SOcÚ so sídlom v Trhovišti

31.5.2010             

1.     

 

1.      IV. ročník   ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY hviezdičiek – detí materských škôl

3.5.2010                   

1.     

   

  

1.       1. ročník regionálnej prehliadky žiakov 1. stupňa ZŠ v speve „SPIEVAME S VIKTOROM“  

6.4.2010                   Deň učiteľov 2010

1.     

     Vážené kolegyne a kolegovia!

 

    Skloniť sa treba najhlbšie k učiteľom, čo z bytostí vychovali človeka,

lebo ľahšie je počítať príklady, kresliť grafy, vysvetľovať javy,

zostavovať aparatúry, pracovať s počítačom,

recitovať úryvky, prekladať vety, či dávať góly, ako výučbou predmetu vychovávať človeka so srdcom a dušou ľudskou.    

6.12.2009                   Druhý ročník regionálne prehliadky „SLÁVIČEK z materskej školy“

 

  

   Príchodom deti do sály za spevu piesne Spievanky, spievanky a doprovodu harmonikára Dr. Staškovej sa otvoril druhý ročník regionálnej prehliadky deti materských škôl v speve ľudových piesní „Sláviček z materskej školy “.  V priestoroch kultúrneho domu obce Vinné sa zišlo 28 nadaných  najmladších speváčikov z 22 materských škôl spoločných obecných úradov Trhovište (ZŠ s MŠ Trhovište,  MŠ Falkušovce, ZŠ s MŠ Rakovec n/O, MŠ Horovce, MŠ Pozdišovce ), Vinné (MŠ Závadka, ZŠ s MŽ Zalužice ZŠ s MŠ Vinné, MŠ Veľké Revištia, MŠ Krásnovce, MŠ Staré),  Pavlovce n/U (MŠ Zemplínska Široká, MŠ Stretava, ZŠ s MŠ Pavlovce n/U, MŠ Lekárovce,  MŠ Vysoká n/U), Sobrance (MŠ Vyšná Rybnica, MŠ Vyšné Remety), Veľké Kapušany (MŠ ul. P.O.Hviezdoslava) a ŠÚ - odboru školstva Michalovce (MŠ ul. Školská, MŠ ul. Fr. Kráľa, MŠ ul. Masarykova), ktorí boli spoluorganizátormi a finančne podporili toto podujatie.

 

7.10.2009                   Celoslovenské vyhodnotenie OFDMS Slovensko za rok 2009

 

  

   Dňa 16. Septembra 2009 sa v priestoroch City hotela Bratislava uskutočnilo slávnostne vyhodnotenie II. ročníka Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska. Druhý ročník festivalov z iniciatívy Slovenského olympijského výboru spoločne vyhlásili Ministerstvo školstva SR (na slávnosti ho zastupoval generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport Pavol Macko),

 

6.10.2009                    SMERUJEME K NULOVÉMU ODPADU

– chránime a poznávame naše dreviny"

II. ročník projektu SOcÚ - ŠÚ so sídlom v Trhovišti a 12 MŠ v jeho územnej pôsobnosti

    Napriek bohatým a zmysluplným aktivitám v oblasti environmentálnej výchovy, ktoré realizujú školy na miestnej úrovni, sme pociťovali absenciu vzájomného prepojenia materských škôl, potrebu výmeny skúsenosti a zmonitorovanie, či porovnávanie dosiahnutých výsledkov v tejto oblasti.   

3.6.2009                   III. ročník športového podujatia „Športom k zdraviu“

 

  

127. mája 2009 sa na pôde ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves konal  III. ročník športového podujatia SOcÚ so sídlom v Trhovišti pod názvom „Športom k zdraviu“.  V súlade s požiadavkami súčasného obdobia plného stresu a každodenného zhonu a s koncepčným plánom Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti,  ktorých hlavnou ideou je najmä sprostredkovanie pohybu a upevňovanie zdravia, Školský úrad   v spolupráci s obcou Tušická Nová Ves a Tušice a ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves pripravili športový deň pre zamestnancov škôl, školských zariadení a obecných úradov v jeho územnej pôsobnosti.

 

11.5.2009               III. ročník   ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY materských škôl

     Dňa 5. 5. 2009 sa v priestoroch MŠ Moravany konal III. ročník športovej olympiády detí materských škôl  v územnej pôsobnosti Spoločného obecného úradu (SOcÚ) – Školského úradu so sídlom v Trhovišti.

   

4.5.2009 

III. ročník      ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov                základnýchškôl v územnej pôsobnosti SOcÚ so sídlom v Trhovišti

     Dňa 30. 4. 2009 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Bracovce konal III. ročník športovej olympiády žiakov základných škôl  v územnej pôsobnosti Spoločného obecného úradu (SOcÚ) – Školského úradu so sídlom v Trhovišti (ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves, ZŠ Horovce, ZŠ s MŠ Trhovište, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou, ZŠ s MŠ Bracovce, ZŠ Pozdišovce, ZŠ Laškovce, ZŠ Markovce, ZŠ s MŠ Malčice).

   

31.3.2009

 

Pedagogickí zamestnanci  SOcÚ – Školského úradu so sídlom v Trhovišti  oslávili  svoj sviatok

„DEŇ UČITEĽOV 2009“

   

   Slovami nášho velikána  pedagogiky, J.A.Komenského, sa otvorila   slávnosť oceňovania navrhnutých pedagógov Spoločného školského úradu,  z príležitosti Dňa učiteľov za rok 2008.

 

... viac

20.2.2009

 

Nultý ročník speváckej súťaže „SPIEVAME S VIKTOROM“  

25.11.2008  

 

Prvý ročník regionálnej prehliadky  SLÁVIČEK z materskej školy    

3.11.2008

Prvý ročník obvodnej prehliadky SLÁVIČEK z materskej školy

   V zaujímavých priestoroch múzea Pavla Horova v Bánovciach nad Ondavou  sa dňa 29. 10. 2008  zišlo 20 deti z 12 materských škôl Spoločného obecného  úradu – Školského úradu so sídlom v Trhovišti prezentovať svoj hudobný talent na prvom ročníku obvodnej prehliadky SLÁVIČEK z materskej školy. ... viac

11.8.2008                   

Smerujeme k nulovému odpadu - využívame obaly"

I. ročník projektu SOcÚ - ŠÚ so sídlom v Trhovišti a MŠ  v jeho územnej pôsobnosti

    Všetci sme súčasťou životného prostredia a to, ako s ním zaobchádzame, má spätný vplyv na nás samotných. Človek bez prírody nemôže existovať. K životu potrebuje vodu, vzduch a potravu. Je jediným tvorom, ktorý dokáže uvedomele ovplyvňovať svoje okolie.  >>>

29.5.2008                    SAMOSPRÁVA A ŠKOLSTVO NA ROVNAKEJ ŠPORTOVEJ VLNE 

                                             II. ročník športového podujatia „Športom k zdraviu“

    Šport je v súčasnosti prostriedkom  na zlepšenie kvality života a uľahčenie sociálnej integrácie. Prispieva k súdržnosti v celej spoločnosti a najmä medzi mladými ľuďmi.     V súlade s požiadavkami súčasného obdobia plného stresu a každodenného zhonu a s koncepčným plánom Mikroregiónu Poondavie,  ktorého hlavnou ideou je najmä sprostredkovanie pohybu a upevňovanie zdravia, združenie   v spolupráci s obcou Rakovec nad Ondavou a ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou pripravili športový deň pre zamestnancov škôl, školských zariadení a obecných úradov v jeho územnej pôsobnosti. >>>

9.5.2008     II. ročník Športovej olympiády žiakov základných škôl v územnej

              pôsobnosti Spoločného obecného úradu  so sídlom v Trhovišti

 

   Rok  2008 je olympijským rokom,  olympijský oheň sa blíži k svojmu cieľu do Číny do mesta Peking. Minizastávku si urobil v obci Malčice dňa 9. 5. 2008, kde sa uskutočnila Športová olympiáda žiakov   základných škôl v rámci Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti.   Cieľom podujatia bolo šíriť olympijskú myšlienku  „Športom k zdraviu“, okúsiť radosť z pohybu a športového zápolenia rovesníkov.>>>

  

7.5.2008  II. ročník Športovej olympiády detí materských škôl v územnej

                   pôsobnosti Spoločného obecného úradu  so sídlom v Trhovišti

 

   Dňa 7. mája sa v malebnej dedinke Ložín uskutočnila výnimočná športová olympiáda. Výnimočná bola v tom, že sa jej zúčastnili deti z 12  materských škôl v územnej pôsobnosti Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti. Už  po druhýkrát v histórií  Školského úradu sa  takto mohli stretnúť tí najmenší -  detičky z predškolských zariadení a zapojiť sa do šírenia olympijskej myšlienky „Športom k zdraviu“, okúsiť radosť z pohybu a športového zápolenia rovesníkov. >>>

5.5.2008     Hudobné pásmo skladieb venovaných deťom materských škôl

 

   Dňa 28. apríla 2008 v priestoroch školskej jedálne VI. ZŠ Michalovce Spoločný obecný úrad – školský úrad  so sídlom v Trhovišti v spolupráci so Školským úradom so sídlom vo Vinnom a s Viktorom Guľvášom  zorganizovali pre detí materských škôl  zaujímavé hudobno-zábavné podujatie  pod názvom Viktor – škola hrou. >>>   

28.3.2008     Pedagogickí zamestnanci  SOcÚ – Školského úradu so sídlom v Trhovišti

 oslávili  svoj sviatok „DEŇ UČITEĽOV 2008“

            

     V našom všednom živote sú čoraz vzácnejšie chvíle sviatočné a slávnostné. 28. marec je práve jeden z mála takých, kedy sa môžeme zastaviť v tom kolobehu a porozmýšľať o zmysle nášho bytia a úsilia.

V marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky Jána Ámosa Komenského. Vraciame sa po stáročia k jeho myšlienkam ako k nevysychajúcemu prameňu, pri ktorom si uhasíname smäd po ľudskosti, láske a obetavosti. ... viac

 

Aktuality

 

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23