Vítajte na stránkach Spoločného obecného úradu...

 

Úvod

Školský úrad

Stavebný úrad

Obce SOcÚ

Aktuality

Informácie

Odkazy

Kontakt

 

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Aktuality

Úcta k starším - pozdravenie

     

          V obci Laškovce  sa každoročne organizuje posedenie so staršími občanmi  pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Touto milou slávnosťou sa našim dôchodcom vyjadruje  úprimné poďakovanie a úcta za ich prácu, pomoc pri výchove detí a vnúčat, za ich milé slová povzbudenia a za ich kladný prínos pri rozkvete  obce. Občania sa na  posedenie vždy tešia. V spoločnosti účinkujúcich, tento rok pri  veselom speve hudobnej ľudovej skupiny Kolárovci zo Starej Ľubovne a peknom humornom slove ľudovej rozprávačky Ľudmily Ďurčákovej z Bánoviec nad Ondavou, sa obec  snaží, aby si odniesli domov tie najkrajšie zážitky.  Posedenie bolo spojené aj s  občerstvením a ocenením najstarších občanov obce – p. Harmanová, p. Baková a p. Hurčíková.

 

     Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy o kultúru, o ľudí. Vedia sa podporiť, poradiť. Jeseň života možno prežiť príjemne – len nech slúži zdravie.

     Je tu október. Všímajme si starších spoluobčanov, ale nielen v „Mesiaci úcty k starším“.  Nezabúdajme pritom na pozdrav. Je najjednoduchším a najľahším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí - bez rozdielu veku.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naspäť

 

 

Aktuality

- Výprava k priateľom do Českej republiky
- Úcta k starším v obci Laškovce.

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23