Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Výberové konania

 

29.7.2014                           

 

1.     

     Obec Ložín ponuka voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície pedagogického asistenta. Miesto výkonu práce - Materská škola Ložín,  termín nástupu - 1. 9. 2014. Bližšie informácie tu

15.5.2014                           

 

1.     

     Obec -Loížn vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy                                     ..... viac

15.4.2014               Výberové konanie

1.     

    

     Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej  školy Horovce 

14.4.2014               Výberové konanie

1.     

    

     OBEC -Bánovce nad Ondavou v zastúpení starostom obce

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy v Bánovciach nad Ondavou.     

13.11.2013               Výberové konanie

1.     

    Obec Pozdišovce  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Pozdišovciach.  

13.11.2013                      Výberové konanie

1.  

    

   

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľka  Materskej školy v  Markovciach.

 

 

..... viac

20.7.2013                        

1.     

      OBEC MARKOVCE

podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje


V Ý B E R O V É     K O N A N I E 

 

 na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Markovce  

..... viac

10.5.2013               

1.     

  Základná škola s materskou školou  Bracovce  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca školskej jedálne v kumulácii s účtovníčkou školy 

25.4.2013               

1.     

    Obec Pozdišovce  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Pozdišovce.  

15.1.2013                

1.     

   

     Obec Moravany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Moravany.

10.1.2013                

1.     

   

     Obec Malčice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Malčice.

10.7.2012                   

1.     

   

   Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej  školy Horovce 

17.4.2012                        

1.     

  

    

   Obec Bracovce  vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Bracovce  

30.6.2011                   

1.     

   

   Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej  školy Horovce 

16.5.2011                   

1.     

   

    

   Obec Pozdišovce  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Školskej jedálne pri MŠ Pozdišovce s úväzkom  0,5  

29.6.2010             

1.     

 

1.      Obec Laškovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Laškovce    

23.5.2010             

1.     

 

1.      Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Horovce    

13.3.2010                   

1.      Ministerstvo školstva SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov a učiteľov slovenského jazyka a literatúry v zahraničí na  školský rok 2010/2011     

31.8.2009

 Obec Tušická Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Tušická Nová Ves   

1.7.2009

 

Opakované výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Horovce.  

14.5.2009

 

Obec Ložín vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie funkcie riaditeľa Materskej školy v Ložíne    

12.5.2009

 

Obec Bánovce nad Ondavou vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie funkcie riaditeľa Zariadenia školského stravovania Bánovce nad Ondavou    

7.5.2009

 

Obec Rakovec nad Ondavou vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Rakovec nad Ondavou    

15.4.2009

 

Obec Falkušovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy vo Falkušovciach   

29.3.2009

 

Obec Bánovce nad Ondavou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Bánovce nad Ondavou   ... čítaj viac

20.2.2009

 

Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Horovce  

13.11.2008

Základná škola s materskou školou Malčice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa školy pre II. stupeň     

7.11.2008

 

Obec Markovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy v  Markovciach 

25.9.2008

 

Obec Malčice vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Malčice    

28.7.2008        

           

Obec Markovce vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

Základnej školy  Markovce  

28.5.2008                                           Výberové konanie Horovce

 

Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy  Horovce 

 

23.5.2008                                           Výberové konanie Pozdišovce

 

Obec Pozdišovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v Pozdišovciach   

2.5.2008

Obec Trhovište vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/ku Základnej školy s materskou školou Trhovište...


18.3.2008
Usmernenie k výberovému konaniu na vymenovanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia >>>


 11.1.2008
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Moravany  


 7.1.2008
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Horovce  


4.1.2008
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia školského stravovania

Bánovce nad Ondavou s úväzkom 0,4  


4.7.2007
Výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa MŠ Malčice.      


25.6.2007
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ku MŠ Pozdišovce >>>  

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ku Zariadenia školského stravovania

Falkušovce s úväzkom 0,5 >>>


7.6.2007
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ku MŠ Moravany  


26.4.2007
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Horovce >>>


23.4.2007
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ku ZŠ a MŠ Bracovce >>>

 

Aktuality

 

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23